شهر وان

بررسی های باستان شناسی در شهر وان ترکیه نشان می دهد که تاریخ سکونت انسان ها در این منطقه حداقل ... ادامه مطلب